Tekirda� �skele
Projesi
T�CAR� YAPI PROJES� - Bak�rk�y �ncirli Caddesi
mimari proje 3d model
mimari proje 3d model

 

Mimari Tasar?m Proje Yönetimi

MEKANSAL PLANLAMA OF?S?; Her biri kendi alan?nda uzman mimarlardan olu?maktad?r. Tasar?mdan uygulamaya kadar tüm süreçleri ekibiyle gerçekle?tirir. [...]

?ehir Planlama

Her projeyi kendi içerisinde ele alan ve projeye de?er katacak yenilikçi mimari çözümler üreten firmam?z, bir çok alanda farkl? ölçeklerde projeleri hayata geçirmektedir. [...]

Dan??manl?k Müteahhitlik

Tasarlad??? mekanlarda ya?ayacak ki?ilerin zevkleri, ya?am tarzlar? ve ihtiyaçlar? do?rultusunda ba?lad??? projeleri, i?verenin verilerine uygun olarak haz?rlad??? konsept sunumu,  [...]

?ç Mimari Tasar?m Uygulama

MEKANSAL PLANLAMA OF?S?; Üretimiyle, hayal etti?i mekanlara i? veren memnuniyeti ile sonuçlanan konsept ruhunu tatt?rmay? ve bir birini tekrar etmeyen kaliteli projelere imza aymay? hedefliyor. [...]

 

Projeler

E-B�LTEN

İLETİŞİM

  Ye?ilyurt Mah. Sahil Yolu Cad. Hayat Apt. No: 5/2
34149 Bak?rköy / ?stanbul
  +90 212 433 98 16
  +90 212 886 20 65
  info@mekansal-planlama.com

 

PAYLAŞ